Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

Rodzicu!

RODZICU!

 

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie zaprasza na cykl spotkań

„Grupy Wsparcie”- dla osób doświadczających przemocy domowej

 

Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestników do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc.

Poruszane tematy to m.in.:

  • Czym jest przemoc w rodzinie? (definicja, rodzaje przemocy, cykl przemocy);
  • Mity i stereotypy dotyczące roli kobiety i mężczyzny – przekonania podtrzymujące przemoc;
  • Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli;
  • Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić;
  • Dzieci w sytuacji przemocy domowej.
  • Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?
  • Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw;

 

Cykl zajęć obejmuje ok. 5 - 10 spotkań – 2 razy w miesiącu po 2 godziny.

 

Termin pierwszego spotkania: 9 luty 2022r. (środa), godz. 16.30.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie  - 65 529 98 65 / 66.

Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy;

Wcześniejsze zgłoszenie i konsultacja z osobą prowadzącą

jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w grupie.

Grupa ma strukturę otwartą i w dowolnym  momencie istnieje możliwość

dołączenia kolejnej osoby.

 

            Serdecznie zapraszamy!


Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców

będących w sytuacji rozwodu/rozstania, separacji do udziału 

w Grupie Wsparcia pt. „Mama i Tata na zawsze”.

 

Grupa ma na celu wspólne rozwiązywanie problemów związanych z rozpadem rodziny, służy tworzeniu sieci wsparcia rodziców którzy są w trakcie rozwodu/rozstania, separacji.

Spotkania mają charakter warsztatowy, uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, uzyskania pomocy w szukaniu konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, sposobów  ochrony dzieci przed konfliktem dorosłych. Uczestnicy warsztatów  będą  mogli  poznać zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi i pomiędzy rodzicami, sposobów budowania prawidłowych relacji, więzi rodzinnych w sytuacji kryzysu rozpadu rodziny. Wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami to będzie dodatkowy element, który pozwoli na poradzenie sobie z kryzysem rodziny.

Spotkania grupowe będą miały charakter psychoedukacyjny i wsparciowy i będą się odbywać cyklicznie, średnio w odstępie dwutygodniowym. Będzie można uczestniczyć w każdym lub w wybranym spotkaniu. Każde spotkanie będzie poświęcona innej tematyce, będzie omawiany konkretny problem zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami uczestników grupy.  Tematy spotkań będą się uzupełniać, ale nie będą od siebie zależne na tyle, aby zgłaszający się rodzic nie mógł dołączyć do funkcjonującej już grupy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24.01.2022 r. w godzinach 16:30 – 18:30 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Warsztat poprowadzi Wiesława Anglart – specjalista pracy z rodziną.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 bądź

e - mailowo – centrum@tkopd.leszno.pl podając imię i nazwisko oraz nr telefonu.


Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Pomaganie przez wspieranie’ współfinansowane przez Miasto Leszno.

Zapraszamy!


 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
zaprasza rodziców i opiekunów na cykl warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – część 2 „Budowanie relacji pomiędzy dziećmi”

 

Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

1. Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
2. Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
3. Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
4. Równo czy sprawiedliwie?
5. Jak radzić sobie z egoizmem?
6. Problem ulubieńców.
7. Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
8. Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
9. Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
10. Wpływ ról na relacje w rodzinie.
11. Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
12. Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
13. Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
14. Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Spotkania odbędą się w formie stacjonarnej w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowiańska 59 b. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.09.2021 o 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 730 394 351

Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty współfinansowane są przez Miasto Leszno

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
zaprasza rodziców na cykl 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Rodziców.

 

Grupa ma na celu wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, służy tworzeniu sieci wsparcia rodzicielskiego, podnosi poczucie własnej skuteczności jako rodzica oraz podnosi kompetencje wychowawcze.

Spotkania mają charakter warsztatowy, uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy wychowawczej pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Całość poprowadzi psycholog, który zadba o komfortową i bezpieczną przestrzeń do pracy nad konkretnymi sytuacjami z dziećmi zgłaszanymi przez uczestników oraz o poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka i poznanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych.

Rodzice będą mogli brać udział w spotkaniach regularnie średnio co dwa tygodnie lub uczestniczyć w wybranych spotkaniach. Każde spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców będzie poświęcone innej tematyce, będzie omawiany konkretny problem wychowawczy. W związku z tym spotkania będą się uzupełniać, ale nie będą od siebie zależne na tyle, aby zgłaszający się rodzic nie mógł dołączyć do funkcjonującej już grupy.

 

Spotkania odbędą się w formie stacjonarnej.

Pierwsze Spotkanie odbędzie się 31.08.2021 o 18.30.

 

Harmonogram spotkań:

1. 31.08.2021 r.

2. 7.09.2021 r.

3. 21.09.2021nr.

4. 5.10.2021 r.

5. 19.10.2021 r.

6. 2.11.2021 r.

7. 16.11.2021 r.

8. 30.11.2021 r.

9. 14.12.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 730 394 351

Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Razem wobec trudnościom”, współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zapraszamy!

ZAŁĄCZNIKI:

  • Plakat
    Utworzono dnia 08.09.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: