Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

REKRUTACJA

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Lesznie 

na  rok szkolny   2021/2022

       

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny ( możliwe będzie również złożenie wniosku  w przedszkolu na dotychczasowych zasadach ).
 2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w następujących przedszkolach

 

Nazwa

Adres      LESZNO

Pobyt w przedszkolu

Telefon

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. St. Wyspiańskiego 2

9 godz.

520-38-52

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. J. Poplińskiego 5

9 godz.

520-38-56

Przedszkole Miejskie Nr 5

Pl . J.A Komeńskiego 5

9 godz.

520-32-75

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul.17 stycznia 13

9 godz.

520-40-64

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. St. Źeromskiego 19

9 godz. 

520-79-49

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Jagiellońska 6

9 godz.

520-45-51

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. B. Prusa 22 c

9 godz.

526-81-26

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Prochownia 25B

9 godz.

520-63-50

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Czarnoleska 1

9 godz.

527-00-76

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Łowiecka 50 C

9 godz.

529-01-18

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Rumuńska 13

9 godz.

520-07-84

Przedszkole Miejskie Nr 18

ul. por. L Włodarczaka 3

9 godz.

520-31-87

Przedszkole Miejskie Nr 19

ul. J. Osterwy  4

9 godz.

526-82-90

Przedszkole Miejskie Nr 20

ul. K. Karasia 11

9 godz.

520-35-28

Przedszkole Miejskie Nr 21

ul. Armii Krajowej 11

9 godz.

520-00-65

Szkoła Podstawowa Nr 9, Oddziały przedszkolne

ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57, oddziały przedszkolne ul. Lotnicza 2

9 godz. lub 5 godz.

520-40-07

Przedszkole Publiczne „Happy Days- szczęśliwe dni”

ul. J. Poplińskiego1,1A

9 godz.

608111377

Przedszkole Językowe „Bajka”

ul. Skarbowa 3A

ul. Zacisze 11-12

9 godz.

607377107

Przedszkole Publiczne ”Bajkowy Las”

ul. Jana Kazimierza 1b

9 godz.

721390389


Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie   od  25 lutego  do 3 marca 2021 r. na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci w wieku 3 -  5  lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Nabór na wolne miejsca do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

odbywać się będzie

 

od 08 marca do 26 marca 2021 roku

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
  • w zakładce POMOC znajduje się  podręcznik użytkownika dla kandydata,
  • przegląd ofert, zasad i terminów naboru
 4. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej  - UWAGA ! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 5. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ  w celu zakończenia rejestracji.   
 6. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 7. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami    (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 15.00 .
 8. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i  potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem  z wnioskiem).
 9. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 10. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 13/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11.01.2021) , Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.       
 11. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022  w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania). Potwierdzenie woli nalży wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.                                                                                                                                                                          

 

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2021/2022 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:
 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się  w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych ( RODO)
 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami    (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 15.00 .
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i  potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem  z wnioskiem) .
 3. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 4. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi  w Zarządzeniu nr 13/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11.01.2021), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .       
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022  w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 (gotowy druk).   Potwierdzenie woli należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.     

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające  w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny