Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

REKRUTACJA

Nabór na wolne miejsca do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

odbywać się będzie

od 07 marca do 25 marca 2022 roku

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – http://leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
  • w zakładce POMOC znajduje się  podręcznik użytkownika dla kandydata,
  • przegląd ofert, zasad i terminów naboru
 4. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie       z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej  - UWAGA ! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 5. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ  w celu zakończenia rejestracji.   
 6. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 7. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 .
 8. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i  potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem  z wnioskiem).
 9. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji  w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 10. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi  w Zarządzeniu nr 26/1/2022 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25.01.2022) , Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.       
 11. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023  w terminie do 29 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania). Potwierdzenie woli nalży wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.                                                                                                                                                                          

 

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2022/2023 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:
 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się  w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych ( RODO)
 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami    (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 .
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i  potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem  z wnioskiem) .
 3. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  ( dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 4. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 26/1/2022 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25.01.2022), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .       
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023  w terminie do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 (gotowy druk).   Potwierdzenie woli należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.     

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: