Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

Zasady opłat w przedszkolu

Informacja o zasadach opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Leszno

 

Podstawa prawna: Zmiana w ust. 3 w art. 52 w zapisach Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), która weszła w życie z dniem 1.09.2019r.

 

Rodzice ponoszą opłaty:

 

  1. Opłatę za czas, ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, który zgodnie z §23 ust.3 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15  w Lesznie określony jest w godzinach od 8:00-13:00 

 

OPŁATA w wysokości  - 1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu  (za wyjątkiem dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym).

 

Określa się następujące godziny pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Lesznie ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,:

 

pierwsza rozpoczęta płatna godzina od 6:30-7:30

druga rozpoczęta płatna godzina od 7:31-8:00 i od 13:01-13:30

trzecia rozpoczęta płatna godzina od 13:31 - 14:30

czwarta rozpoczęta płatna godzina od 14:31-15:30

piąta rozpoczęta płatna godzina od 15:31- 16:30

 

GODZINY PORANNE

W każdej szatni od godziny 6:30-:8.00 wyznaczony pracownik będzie rejestrował przyjście dziecka do przedszkola- Państwo, którzy przyprowadzą dziecko do tej godziny składają podpis

 

GODZINY POPOŁUDNIOWE

W każdej szatni od godziny 14:15 (zakładamy, że dzieci będą odbierane nie wcześniej niż po obiedzie) wyznaczony pracownik będzie rejestrował wyjście dziecka z przedszkola- Państwo, którzy odbierają dziecko składają podpis w odpowiedniej rubryce określającej czas kolejnej płatnej godziny .

 

Uwaga!

W przypadku braku odnotowania na liście przez Rodzica godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a stwierdzenia w dzienniku zajęć obecności dziecka, opłata będzie naliczona za 5 godziny pobytu dziecka tj. w wysokości 5 zł/dzień.

 

Opłata naliczana jest wg zasady-

liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu  w danym miesiącu x 1 zł =……. zł

 

Opłaty za usługę dokonuje się przelewem bankowym:

 

Przedszkole Miejskie Nr 15, 64-100 Leszno, ul. Rumuńska 13,

nr rachunku bankowego: 71 1020 3088 0000 8802 0059 7039

Dodatkowo należy podać na poleceniu przelewu dane: imię i nazwisko dziecka, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin za miesiąc …..

 

  1. Opłatę za wyżywienie

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Lesznie z dnia 05.08.2019 r.

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE tj. koszt surowca do przyrządzania posiłków dla dzieci  ustalona przez Dyrektora w porozumieniu z Prezydentem Miasta Leszna, od 1września wyniesie 5 zł/dzień (stawka obejmuje koszt surowca 3 posiłków przygotowywanych w przedszkolu)

 

Opłata naliczana jest wg zasady-

liczba dni żywienia dziecka w przedszkolu  w danym miesiącu x 5 zł = ....…. zł

 

Opłaty za żywienie dokonuje się przelewem bankowym:

 

Przedszkole Miejskie Nr 15, 64-100 Leszno, ul. Rumuńska 13,

nr rachunku bankowego: 84 1020 3088 0000 8002 0066 2478

Dodatkowo należy podać na poleceniu przelewu dane: imię i nazwisko dziecka, opłata za żywienie za miesiąc .....

 

Opłaty pobierane są za wykonane usługi tj. płatność za miniony miesiąc

 

Płatności do dnia 15 kolejnego miesiąca tj. po wykonaniu usługi . Przekazanie informacji o wysokości opłat za przedszkole następuje do dnia 7 kolejnego miesiąca.

Opłata za przedszkole ma charakter płatności publicznoprawnej.

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności, uwag w odniesieniu  do naliczonych kwot, w celu wyjaśnienia należy skontaktować się z Dyrektorem przedszkola.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny